Условия за ползване

Съдържанието на сайта www.coffeeteahouse.bg е авторско. Копиране на части от него, страници или на цялата информация е обект на предварително писмено одобрение и съгласие. Установените нарушения са наказуеми от закона.

Секциите от сайта, свързани с извършване на покупка на продукти, изискват от потребителя да предостави определен род лична информация, която се използва само с цел обработка на поръчката и доставка на поръчаните стоки.

„Кинг Софт“ ЕООД се задължава да не използва предоставените от потребителя данни по какъвто и да било друг начин, различен от горепосочения, като с това гарантира тяхната конфеденциалност.

„Кинг Софт“ ЕООД не носи отговорност за евентуални пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта. Също така не носи отговорност за последиците, както и потенциални вреди свързани с достъпа и използването на информацията в този сайт.

Фирмата не носи отговорност, ако информацията в този сайт бъде засегната от компютърни вируси или друг род заплахи. Поместената в този сайт информация е в съответствие с действащото към момента в страната законодателство и използването й от страна на потребителя е доброволно.

Сайтът може да съдържа връзки и линкове към други интернет сайтове или платформи. „Кинг Софт“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и състоянието на тези сайтове. Отговорността за това се носи изцяло от собственика на съответния сайт.

„Кинг Софт“ ЕООД не носи отговорност още при следните ситуации:

- Внезапно изчерпване на складовите наличности.

- Неточности в информацията на стоката подадена от производителя или вносителя. При установяване на некоректна информация, тя ще бъде коригирана във възможно най-кратки срокове.

- Забавяне или неизпълнение на поръчката, породено от форсмажорни обстоятелства и причини извън контрола на фирмата.

- Фирмата не може да гарантира непрекъснат или безпроблемен достъп до сайта 24/7. При установяване на проблем със сайта и неговата работа, ще бъдат предприети необходими мерки за отстраняването му във възможно най-кратки срокове.